7 10 2019 Γόντικας Ομόφωνες αποφάσεις στη πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής