Ομιλία Γιάννη Γκιόλα για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής σχετικά με τον πρώην Αν/τή Υπουργό Δικαιοσύνης