Συζήτηση στη Βουλή της ερώτησης για τη λήξη συμβάσεων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία