ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος:Η Μαθητεία στην Ελλάδα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος:Η Μαθητεία στην Ελλάδα

Αύγουστος 24, 2017 - 22:43

Άρθρο από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος:

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μονόδρομος στη διαρκή ελληνική οικονομική κρίση. Σε αυτή την κατεύθυνση πολλά μπορεί να συνδράμουν. Αυτό που πανευρωπαϊκά όμως δείχνει ότι παίζει ρόλο καταλύτη είναι η μαθητεία.
Η μαθητεία είναι ο συνδυασμός της εργασίας με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας πολλά και σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση αλλά και στον εκπαιδευόμενο!
Στην επιχείρηση τα οφέλη είναι ξεκάθαρα, αφού μπορεί με χαμηλό κόστος να «εξειδικεύσει» τον εκπαιδευόμενο στις δικές της ανάγκες. Ο εκπαιδευόμενος ταυτόχρονα εκπαιδεύεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αποκτώντας εμπειρία και τεχνογνωσία. Μια τέτοια κατάσταση αμέσως ενδυναμώνει την επιχείρηση, καθώς αυξάνεται η παραγωγικότητά της και η καινοτομία της, καθώς η εισροή νέων ταλέντων και φρέσκων ιδεών μόνο καλό μπορεί να της κάνει. Εκείνο που φαίνεται, όμως, το σημαντικότερο όφελος για την επιχείρηση είναι η αφοσίωση που αποκτά ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της μαθητείας του, καθώς ταυτίζεται με την επιχείρηση καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Ταυτόχρονα, όμως, και η επιχείρηση γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική για το κοινωνικό σύνολο, δίνοντας ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις.
Αν λάβουμε υπόψη και
τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν συντριπτική αύξηση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού  (μείωση από 50εκ. εξ. εργαζομένων  σε 42 εκ.  μέχρι το 2030)
την αναντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς άλλα ζητούν οι επιχειρήσεις και άλλα προσφέρει το εργατικό δυναμικό και τέλος
την ανεργία των νέων (κάτω των 30 ετών), που βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη
αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι μια ουσιαστική,  αλλά και ταυτόχρονα οικονομική λύση στα παραπάνω, είναι ο θεσμός της μαθητείας.
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της Eurostat, η μαθητεία αποτελεί μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία συμβάλλει στην ανεύρεση εργασίας.
Σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα έχουν γίνει σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας με βασικούς άξονες τους παρακάτω:
Διασφάλιση της ποιότητας
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Εξασφάλιση ικανού αριθμού θέσεων Μαθητείας
Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας και συνεργασιών
Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση
Ανθρώπινο Δυναμικό.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, εκτιμώντας την ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EAPPREN, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς από Κύπρο, Ισπανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Πολωνία, Λετονία και Σλοβενία. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ3, που δημιουργεί την υποδομή για την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή των επιχειρήσεων, μελών  του ΣΕΒΠΕΔΕ και των Επιμελητηρίων καθώς και των εκπαιδευτικών οργανισμών, πάνω στη διαχείριση της μαθητείας. Η συγκεκριμένη ενημέρωση και εκπαίδευση θα γίνεται ηλεκτρονικά (e-learning) αλλά και με συναντήσεις και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.eappren.eu. Παράλληλα όλα τα νέα για τη συγκεκριμένη δράση θα βρίσκονται στην ανανεωμένη σελίδα του Συνδέσμου www.sevpde.gr  η  οποία θα λειτουργήσει από 1η Σεπτεμβρίου.