Απάντηση Γεροβασίλη σε Ανδριανό για την πρόσληψη νέων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Απάντηση Γεροβασίλη σε Ανδριανό για την πρόσληψη νέων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Μάιος 15, 2019 - 08:57

φωτογραφία eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος

Στην 1122/18-4-2019 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τη συμπερίληψη της Αργολίδας στην επικείμενη πρόσληψη περίπου χιλίων νέων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης απάντησε η αρμόδια Υπουργός του Πολίτη κ. Ο. Γεροβασίλη.

Στην απάντηση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τόσο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κινούνται με γνώμονα τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης και αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την προστασία του προσωπικού,καθώς και την εξυπηρέτηση και επίλυση των όποιων ανακυπτόντων δυσκολιών και προβλημάτων αυτού.

Αναφορικά δε, με το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι αναφορά ζήτημα, σχετική τυγχάνειη υπ’ αριθ. 27310 οικ.Φ.211.5 από 06-05-2019 Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΑΔΑ: ΡΠ2Μ46ΜΚ6Π-Ν4Φ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 36/2019(Φ.Ε.Κ. Α’ – 62) «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (ΑΔΑ: 6ΔΕ046ΜΚ6Π-ΧΙ0)».