Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ιούνιος 13, 2019 - 09:55

Λιμεναρχείο Ναυπλίου:

 1.-  Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2232.1/43535/2019/11-06-2019 Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ:Ρ4ΑΒ4653ΠΩ-ΥΒΡ).
      2.- Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 (Γνωμοδότηση Υγειονομικής Επιτροπής), οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες.
     3.- Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄ της εν θέματι Προκηρύξεως υπάρχει Πίνακας Ενεργών Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών & Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
     4.- Υπενθυμίζεται ότι στους Νομούς  Αργολίδας-Αρκαδίας δεν λειτουργεί ΥΕΑΝΕΘ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες που διαμένουν όμως στους ανωτέρω νομούς παραπέμπονται με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (εν προκειμένω  το Λιμεναρχείο Ναυπλίου ) εφόσον προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
             α. Ακτινογραφία θώρακος από κρατικό νοσοκομείο συνοδευόμενη υποχρεωτικά μετά
                 ιατρικής γνωματεύσεως,
             β. μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,5 *4,5 cm ,
             γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
             δ. Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ ποσού 41,17 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 ή μέσω ηλεκτρονικού
                 παραβόλου στον κωδικό 3036   ,
             ε. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄-Βεβαίωση Αναβολής Στράτευσης ή
                  Απολυτήριο Στρατού (εφόσον είναι κάτοχοι).
     5.- Για την εξέταση και χορήγηση γνωμοδότησης από την ΥΕΑΝΕΘ ΚΟΡΙΝΘΟΥ οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να φέρουν και αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών.
     6.-   Επισημαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως πρέπει απαραιτήτως να τα φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.
     7.-  Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Υπηρεσίας μας είναι 2752022974 και  2752027022 .

              Ο Λιμενάρχης 

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης