Ναύπλιο: Με 18 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ναύπλιο: Με 18 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Ιούνιος 18, 2019 - 15:38

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 18  Ioυνίου 2019 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o
Περί αποδοχής επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (αρ.πρωτ. 30292/19.4.2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) ποσού 461.100,00  €.
ΘΕΜΑ   2ο
Επί  εισήγησης  σε αίτημα της  Π.Ε Αργολίδας  για  προσωρινή   διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς  Δ. Ναυπλιέων με σκοπό  τη διενέργεια ειδικών  δοκιμασιών  υποψήφιων  οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
ΘΕΜΑ 3ο
Περί εισήγησης   σχετικά με αίτημα  των κ.κ Π.Μπιτινή και  Μ.Κοντού  για έκδοση   Υπουργ. Απόφασης  ειδικής  ρύθμισης  διατηρητέου  κτιρίου    στο  παραδοσιακό  Ναύπλιο.
ΘΕΜΑ   4ο
Περί  έγκρισης  τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος  .  
ΘΕΜΑ   5ο
Περί έγκρισης    εισηγήσεων αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.
ΘΕΜΑ  6ο
Περί  έγκρισης  εισηγητικής έκθεσης   α΄ τριμήνου   του  έτους 2019  για την εκτέλεση    προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019.
ΘΕΜΑ  7ο
Περί  έγκρισης   της αρ. 75/2019 απόφασης του ΔΣ του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΔΗΜ.ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 8ο
 Περί  έγκρισης   της αρ. 76/2019 απόφασης του ΔΣ του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΔΗΜ.ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ».
ΘΕΜΑ   9ο
Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ του  έργου  «Ασφαλτοστρώσεις  δημοτικών οδών στη  ΔΕ Ναυπλίου ».
ΘΕΜΑ   10ο
Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ του  έργου  « Ασφαλτοστρώσεις  δημοτικών οδών στη  ΔΕ Μιδέας».
ΘΕΜΑ  11ο
Περί  έγκρισης  1ου ΑΠΕ του  έργου   «Αντιστήριξη  παραλιακού  τμήματος   οδών στη ΔΕ Ασίνης».
ΘΕΜΑ  12ο
Περί ανάδειξης    μελών  επιτροπών  προσωρινής και  οριστικής παραλαβής έργων.
ΘΕΜΑ  13ο
Περί  έγκρισης   εισόδου  -εξόδου  και  σχετικής  σήμανσης επί  δημοτικής οδού   για  την εγκατάσταση  κέντρου  αποθήκευσης   και  διανομής  φρούτων και  λαχανικών   της εταιρείας  « Κ. και  Π. Τόμπρας ΑΕΒΕΕ».
ΘΕΜΑ 14ο
Περί  έγκρισης συνδιοργάνωσης  μουσικής συναυλίας με το εργατικό  κέντρο  Ναυπλίου  και  εξειδίκευσης  πίστωσης.
ΘΕΜΑ 15ο
Περί έγκρισης   διοργάνωσης του    Μουσικού Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής  και  εξειδίκευσης  πίστωσης.
ΘΕΜΑ 16ο
Περί  έγκρισης κάλυψης εξόδων φιλοξενίας της  αντιπροσωπείας αδελφοποιημένης πόλης  στο πλαίσιο επίσκεψής  της στο Ναύπλιο και εξειδίκευσης πίστωσης .
ΘΕΜΑ 17ο
Περί  έγκρισης   οργάνωσης εκδήλωσης από  το   Εurope Direct    Δ.Nαυπλιέων   στο  πλαίσιο  υποδοχής ιταλικής ομάδας υδατοσφαίρισης και  εξειδίκευσης  πίστωσης.  .
ΘΕΜΑ 18ο
Περί   έγκρισης συμμετοχής  του Εurope Direct    Δ.Nαυπλιέων    στο  θερινό  σχολείο  πολιτικής  επιστήμης,  διεθνών &  ευρωπαϊκών σχέσεων ΟLYMPIA SYMMER ACADEMY  στο  πλαίσιο  του  κύκλου  μαθημάτων Εurope και  εξειδίκευση πίστωσης.
                                                                                           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ