Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Νοέμβριος 21, 2019 - 22:37

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ( λόγω του πολύ υψηλού οικονομικού αντικειμένου του διαγωνισμού και του ότι η λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών έχει ορισθεί για την 29-11-2019 ), που θα πραγματοποιηθεί στις 22/11/2019 και ώρα 10:30π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Ενημέρωση της οικονομικής επιτροπής και λήψη απόφασης επί της ακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΜΕ 12ΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ», προϋπολογισμού 9.201.209,73 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ