Αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ από το ΣτΕ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ από το ΣτΕ

Φεβρουάριος 17, 2013 - 15:26

Αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για αναστολή εκτέλεσης άρθρου σχετική ΚΥΑ με την οποία ορίζεται οτι ο ΕΟΠΠΥ μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία από τα οποία θα χορηγούνται , αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του, ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων.

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’αριθμ. 514/2012 απόφαση της Επιτροπής αναστολών αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και απορρίπτει την αίτηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την οποία ζητήθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της υπ’αριθμ. Φ90380/5383/738/10.4.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που με το άρθρο 9 ορίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία, από τα οποία θα χορηγούνται , αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του, ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων.

Επίσης, όπως ρητά ορίζεται στο κείμενο της ανωτέρω απόφασης η ίδρυση φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ διασφαλίζει την προστασία της υγείας των ασφαλισμένων του Οργανισμού και επιπλέον, «δεδομένων, εξ άλλου, των εξόχως δυσχερών οικονομικών συνθηκών υπό τις οποίες τελεί η χώρα, οι προσβαλλόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ετέρου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος έγκειται στην ανάγκη μειώσεως της φαρμακευτικής δαπάνης που επωμίζονται οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και τελικά το κράτος».

Η βασική υποχρέωση και ο κύριος στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και η ανεμπόδιστη εξασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών στην υγεία που είναι κοινωνικό αγαθό για όλους τους ασφαλισμένους μας.

Από Γραφείο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2013
 

Tags: