Υπηρεσία μίας στάσης για τους κτηνοτρόφους σε κάθε περιφερειακή ενότητα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Υπηρεσία μίας στάσης για τους κτηνοτρόφους σε κάθε περιφερειακή ενότητα

Μάρτιος 15, 2012 - 11:16

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την κτηνοτροφία με πολλές αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων ενώ δίνεται η δυνατότητα υπαίθριας πώλησης ζώων και γαλακτομικών προϊόντων
Υπηρεσία μίας στάσης  σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων,  σύσταση 3μελούς επιτροπής σταυλισμού και  αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης για τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες είναι κάποιοι από τους στόχους του νόμου 4056 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, μετά την ψήφισή του στις 8 Μαρτίου από τη Βουλή, και αφορά στις «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».
Με άρθρα του νέου νόμου ρυθμίζεται  η κατάταξη των μονάδων ανάλογα με τη δυναμικότητά τους σε κατηγορίες, προσδιορίζονται οι θέσεις, οι αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ο τρόπος μέτρησης σε συνάρτηση με την ισοδυναμία των ζώων, ρυθμίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η απλουστευμένη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μικρότερης δυναμικότητας (μικρών σταυλισμών), ρυθμίζονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις. Χαρακτηριστικό του νέου νόμου είναι ότι ρυθμίζονται οι υπαίθριες αγορές εμπορίας ζώντων ζώων, δηλαδή  προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, όπως τυροκομεία και αλλαντοποιεία, εντός ή σε όμορο ακίνητο με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων ιδιοπαραγωγής.  Άλλες αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για την κτηνοτροφία είναι ότι δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας επισκέψιμων κτηνοτροφικών πάρκων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων αξιοποίησης των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και σφαγείων, ελαιουργείων, τυροκομείων, κ.λ.π. (μετά την έκδοση σχετικής ΚΥΑ) διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή) μετά από αίτημα των κατοίκων της Μάνηςμετά την αδειοδότηση, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μπορεί να δηλώσει στην Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ αν επιθυμεί να συνεργαστεί με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών τμημάτων ή σχολών για την πρακτική άσκησή τους. Δημιουργούνται Κτηνοτροφικές Μονάδες Καινοτομίας (ΚΤΗ.ΜΟ.Κ). Είναι οι μονάδες που, μετά από δήλωσή τους, επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς στενής συνεργασίας με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να εφαρμόζουν καινοτόμες και σύγχρονες ιδέες, με σκοπό την αυξημένη προστιθέμενη αξία των παραγομένων προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των εκμεταλλεύσεων. Οι ΚΤΗ.ΜΟ.Κ εφοδιάζονται από το ΥΠΑΑΤ με ειδικό σήμα.
Ο νόμος για την κτηνοτροφία έχει κάνει αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συλλόγους και τις ενώσεις κτηνοτρόφων της χώρας.