Αιτήσεις για τη δράση «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Αιτήσεις για τη δράση «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»

Φεβρουάριος 15, 2013 - 12:55

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχέξ» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεκ;». Περιοχέξ εφαρμογής των μέτρων είναι οι Νομοί Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.
Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει, το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις παραπάνω περιοχέξ εφαρμογής και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 8/3/2013.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ).
Για περισσότερες πληροφορίεξ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ. 2710226967) και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων εφαρμογής των δράσεων.