Ερώτηση Ανδριανού στη βουλή για την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης της ΔΕΗ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ερώτηση Ανδριανού στη βουλή για την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης της ΔΕΗ

Φεβρουάριος 20, 2013 - 21:01

φωτογραφία eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός μαζί με ομάδα Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευ. Λιβιεράτο, με θέμα την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης της ΔΕΗ στα Κεντρικά και Περιφερειακά ΜΜΕ.
Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
«Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 «Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» ορίζεται «η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε άλλα μέσα διαφήμισης. Το ποσοστό συμμετοχής των εφημερίδων και περιοδικών στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστο σαράντα τοις εκατό (40%) και του ραδιοφώνου τουλάχιστο δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)».
Ομοίως, στο άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 261/1997 «Υποχρέωση προγραμματισμού διαφημιστικής προβολής» προβλέπεται ότι «κάθε Οκτώβριο, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και κάθε φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να καταρτίζουν αναλυτικά, σε είδος και προϋπολογιζόμενη αξία, πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό καθώς και των εν γένει δραστηριοτήτων τους για το επόμενο έτος». Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «στα προγράμματα αυτά περιέχεται επίσης υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του κάθε φορέα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) καθώς και η συμμετοχή των Περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στη δαπάνη βάσει των παρακάτω ποσοστών:
Α. Το ποσοστό συμμετοχής των έντυπων μέσων (εφημερίδων και περιοδικών) στην κατανομή αυτή είναι τουλάχιστον 40% και του ραδιοφώνου τουλάχιστον 10%.
Β. Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης επί των ανωτέρω ποσοστών για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης είναι τουλάχιστον 30%. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι δραστηριότητες αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος ή χαρακτήρα».
Η νέα διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ προβάλλεται πανελλαδικά τόσο στα κεντρικά, όσο και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, παρά την πρόβλεψη της νομοθεσίας σχετικά με την «κρατική διαφήμιση» στην οποία αναφέρεται ρητά το ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 30% της συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, κάτι τέτοιο δεν τηρείται στην εν λόγω διαφημιστική καμπάνια.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Έχει τηρήσει η Διοίκηση της ΔΕΗ την προβλεπόμενη από το νόμο κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης;
2. Ποια τα ποσοστά κατανομής σε περιφερειακά και κεντρικά μέσα ενημέρωσης ανά είδος μέσου (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα);
3. Βάσει ποιων κριτηρίων έγινε η κατανομή ως έχει σήμερα;