Αναδιάρθρωση αμπελοκαλλιεργειών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Αναδιάρθρωση αμπελοκαλλιεργειών

Μάρτιος 13, 2012 - 16:55

Σας πληροφορούμε ότι και την αμπελοοινική περίοδο 2012/2013 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου».

              Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα υποβάλουν με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μέχρι την 15η Μαΐου 2012 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στο Ναύπλιο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη  στο πρόγραμμα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζουν οι παραπάνω Κ.Υ.Α και Υ.Α.

              Πλημμελώς συμπληρωμένες Αιτήσεις - Δηλώσεις ή η έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών,  απορρίπτονται κατά τον Διοικητικό έλεγχο.

              Βάσει της κατά σειρά προτεραιότητας που θα καταταγούν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις καθώς και από τις πιστώσεις που θα διατεθούν, θα εξαρτηθεί ποιοι θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα.

              Επισημαίνουμε ότι από αυτή την περίοδο υπάρχει η δυνατότητα να καταβληθεί η ενίσχυση δίχως τη σύσταση εγγυητικής επιστολής αν ο παραγωγός πραγματοποιήσει όλα τα μέτρα έως τη 10η Ιουνίου, προσκομίζοντας πιστοποιητικό εξέτασης εδάφους για προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης μεταδοτικών νηματωδών από επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια μέχρι τη 10η Απριλίου.

              Σε αντίθετη περίπτωση για όσα μέτρα θα ολοκληρωθούν μετά τη 10η Ιουνίου υποχρεώνονται να συστήσουν Εγγυητική Επιστολή για το 120% της ενίσχυσης. Εδώ διευκρινίζουμε ότι το πρώτο μέτρο της εκρίζωσης πραγματοποιείται με την έγκριση του παραγωγού για συμμετοχή στο πρόγραμμα από 16 Οκτωβρίου έως και 31 Ιανουαρίου.

Για κάθε άλλη πληροφορία να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.