Εξαγωγές

Πως πηγαίνουν οι εξαγωγές εσπεριδοειδών από την Αργολίδα

Απρίλιος 04, 2019 - 16:40

Επειδή  γινόμαστε  αποδέκτες ερωτημάτων σχετικά με το «πως πήγαν και πως πηγαίνουν οι εξαγωγές από την Αργολίδα;», κρίνουμε σκόπιμο να κοινοποιήσουμε τον αριθμό των εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν από τα συσκευαστήρια της Αργολίδας για τη χρονική περίοδο 18-10-2018 έως   31-3-2019.

Subscribe to Εξαγωγές